NEZASTUPITELNÁ ÚLOHA KŮŽE

Kůže je orgán, který má pro náš organismus nezastupitelný význam – přesto jeho funkci často podceňujeme. Nenechme se mýlit – kůže zdaleka nepředstavuje jen pasivní obal těla.

Volba správných kosmetických produktů je v péči o kůži nezbytná. Kvalitní přípravky naši kůži posilují a chrání. Agresivní a nekvalitní kosmetika ji ale oslabuje a ničí.


PROČ BYCHOM SI MĚLI KŮŽI HÝČKAT??

Klimatizační funkce

Kůže udržuje konstantní teplotu organismu. Dokáže to nezávisle na teplotě okolního prostředí. Teplotní senzory zužují nebo rozšiřují cévy a tím regulují teplotu těla. Potní žlázy produkují „chladící tekutinu“, která se odpařuje a ochlazuje lidské tělo na hodnotu kolem 37 °C. V létě dokáží potní žlázy vyprodukovat až 10 l této tekutiny a zabraňují tak přehřátí těla.


Ochrana proti bakteriím

V kůži jsou přítomny některé druhy imunitních buněk. Kůže chrání organismus prostřednictvím vrstvy „ochranného pláště“. Ten brání tomu, aby do ní pronikly škodlivé látky a původci chorob. Díky jeho mírné kyselosti bakterie a houby zpravidla nepřežijí.


Pátý smyslový orgán

Kůže je jedním z pěti smyslových orgánů. Hmat je pro nás stejně důležitý jako zrak, sluch, čich a chuť. Kůže je velmi citlivá – díky milionům hmatových tělísek a receptorům tlaku, chladu a tepla nás okamžitě informuje o tom, že je něco horké, studené, nebo ostré.


Chemická laboratoř

V kůži probíhá celá řada chemických procesů nezbytných pro lidský organismus. Jedním z nich je tvorba melaninu, kožního barviva, které chrání kůži před ultrafialovým zářením.


Tlumič nárazů

Kůže chrání kosti a vnitřní orgány před poškozením nárazy, tlaky či třením.


Powered by D3Web, © 2011–2012